Hz. İsa (as) Döneminde Yeryüzü Barışla Dolacak

Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir.


Savaş (erbabı) da ağırlıklarını (silah ve malzemelerini) bıracak.

Harp (erbabı) ağırlıklarını (yani silah ve saireyi) bırakır.

Düşmanlık, küsüşme ve kıskançlık ortadan kalkacaktır.


Zehirli haşarat ve hayvanlardan zehri bertaraf edecek, çocuklar yılan ve akreplerle oynaşacak... Onların çocuklara bir zararı dokunmayacak. Kurt koyunla otlayacak da koyuna bir zararı dokunmayacak... Yeryüzü sulh ve selametle dolacak, mücadele ve dövüşmek, harb ve saldırılar ortadan kalkacak...

Denildi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Neden at o kadar ucuz olacak? "
"Harp olmayacağı için ona pek lüzum kalmayacak."

Комментариев нет:

Отправить комментарий